Wat is EM?

EM® bevat Effectieve Micro-organismen, microscopisch kleine wezentjes. EM is een combinatie van nuttige, opbouwende micro-organismen, die vrij in de natuur voorkomen en niet gemanipuleerd zijn.

EM is ontwikkeld door prof. Higa uit Japan. Hij heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan onderzoek naar micro-organismen en heeft uiteindelijk een mengsel gevormd die hij de ‘Effectieve Micro-organismen’ heeft genoemd. Producten met EM® zijn te herkennen aan het logo met de zeven cirkels. EM® is een geregistreerd merk.


Wat is de kracht van EM®?
EM is een levende stof en werkt niet op dezelfde manier als een antibioticum of een chemisch middel. EM vergroot de populatie van gunstige micro-organismen. EM doodt niet. Het is geen antibioticum, maar juist een mengsel van levende stimulerende micro-organismen. Alleen leven geeft leven!
De werking van EM is deels gebaseerd op een combinatie van fermentatieve micro-organismen. De stofwisselingsproducten, die bij een fermentatie ontstaan, zijn alom bekend als antioxidanten, vitaminen en enzymen. Super gezond dus!
Overal waar micro-organismen leven (en dat is dus bijna overal!) kan EM wordt ingezet om de natuurlijke weerstand van bodem, plant, water, mens & dier te verhogen. Naast EM Drink zijn er diverse producten met EM die de leefomgeving, bodemvruchtbaarheid, de groei en kwaliteit van gewassen aanzienlijk verbeteren. Wil je meer weten hierover? Ga dan naar onze website voor Huis & Tuin EM Natuurlijk Actief. Bekijk hier ook een filmpje over de werking van EM.


Hoe werkt het dominantieprincipe?
Het bijzondere van EM zit in de combinatie van aerobe en anaerobe micro-organismen. Aerobe betekent “leven met zuurstof” en anaerobe staat voor “leven zonder zuurstof”. In de wetenschappelijke wereld werd altijd aangenomen dat deze twee groepen onmogelijk naast elkaar konden leven omdat de omstandigheden waaronder zij leven elkaars tegengestelde zijn. Van nature komen beide groepen ook samen in de bodem voor. De aerobe en anaerobe micro-organismen hebben gemeen dat zij stoffen kunnen veranderen in antioxidanten. Deze hebben een gunstige invloed op de gezondheid van bodem, plant, mens en dier. Micro-organismen werken volgens het dominantieprincipe, en herstellen op die manier het microbieel evenwicht.

In de wereld van de micro-organismen zijn er verschillende groepen. Er is een kleine groep dominante ‘effectieve’ micro-organismen, een kleine groep dominante ‘schadelijke’ micro-organismen en een grote groep zogenaamde volgelingen. De groep volgelingen werken in de natuur samen met één van bovenvermelde dominante groepen.
In de praktijk betekent dit, dat ze aansluiten bij de meest geschikte dominante groep. Er is een voortdurende machtsstrijd gaande tussen de effectieve en de schadelijke organismen. de “miljarden volgelingen” wachten gewoon af wie van beide groepen de overhand krijgt. Dan passen ze zich aan en volgen of imiteren de overwinnaar.

Als de ‘goede jongens’, de effectieve micro-organismen de overhand krijgen, dan oefenen zij hun opbouwende en ziektonderdrukkende invloed uit op allerlei vlakken (vb: lucht, bodem, planten, water, mens, dier,…). Een juist gebruik van EM kan overal de toename van effectieve micro-organismen bevorderen.