Over ons

EM®Drink is een product ontwikkeld door EM Agriton. EM Agriton is niet alleen leverancier en producent van natuurlijke producten voor de kringloop bodem-plant-dier-mest. Wij werken ook met natuurlijk producten voor een gezonde leefomgeving en verhoging van de weerstand voor mens en dier. Waar Agriton actief is op de agrarische sector werken we met het concept EM Natuurlijk Actief voor Huis & Tuin.

Agriton adviseert en levert producten aan land- en tuinbouw, telers, overheden, waterschappen, hoveniers, tuinwinkels en natuurvoedingswinkels en therapeuten.
EM Agriton werkt samen met haar dochterbedrijven in België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en Turkije aan een bestendige bodem en gezonde leefomgeving.

EMRO (EM Research Organisation)
Kennisoverdracht, onderzoek en innovatie staan bij ons hoog in het vaandel. Met name de EM Technologie ontwikkelt door Prof. Dr. Teruo Higa van de University of the Ryukyus, Okinawa, Japan vormt hiervoor de basis.
Agriton wordt begeleid en gecontroleerd door de overkoepelende organisatie EMRO in Japan. EM Agriton is producent van EM® ontwikkeld door Prof. Dr. Higa. Bekijk hier een filmpje over de werking van EM.


Missie

Bijdragen aan een gezonde en vitale leefomgeving; dat is al meer dan 27 jaar onze missie. Een bezielende missie op basis van drie gronden:

Zorgdragen | Wij geloven dat de bodem de basis is voor alles wat leeft. Die moeten we koesteren. Een gezonde bodem zorgt voor gezond gewas. En gezond voedsel zorgt voor gezonde mensen en dieren. Samen zorgdragen voor onze bodem is van levensbelang. Wij kunnen alleen oogsten als wij de bodem voeden op basis van een gesloten kringloop. Voor nu én in de toekomst.

Innovatief | Met onderzoek wordt continue gewerkt aan nieuwe, natuurlijke toepassingen. Samenwerking en kennis(deling) staan bij ons voorop. Door het inzetten van EM-technologie maken we daadwerkelijk het verschil. Een natuurlijke techniek op basis van Effectieve Micro-organismen verhoogt de weerstand van bodem, plant, dier en mens.

Authentiek | Wij voelen de urgentie om bij te dragen aan het behoud van een gezonde en vitale leefomgeving. Met passie werken we aan het uitdragen van onze visie. Oprecht in contact en werkwijze. Puur en zuiver in oplossingen en producten.